Tweenur's Tech - Challenge Tweenur.

Värdiga stunder

När man talar om begravningar och om att ha värdiga stunder så kanske någon tycker det är en jobbig sak att prata om. Ja, det handlar om att få till det som skall göras och inte bara för att man själv gillar det eller har en åsikt om det utan mer för att det skall utföras på ett just värdigt sätt. Planera en begravning är inte lätt, speciellt när personen väl har gått bort. Nej, det handlar om att se till så det går att göra andra saker och därför skall man också testa på annat som faktiskt kan fungera, allt med den avlidne i tankarna när det planeras med värdighet.